RB

NAZIV USLUGE

VRSTA USLUGE

CENE

1.

VELIKA DVORANA

Trening (članovi SSOR) – 1 sat

1.500,00

 

 

Nastava i sportske škole (za članove SSOR)-1 sat

1.500,00

 

 

Rekreacija – 1 sat/ do 23 časa

3.500,00

 

 

Rekreacija-1 sat/ od 23 časa

2.500,00

 

 

Utakmica (za članove SSOR)

3.500,00

 

 

Utakmice (ostali klubovi )

9.000,00

 

 

Pojedinačni sportovi, mečevi, revije (za članove SSOR)– 1 sat

2.300,00

2.

KUGLANA

Trening za klubove (za članove SSOR)- 1 sat

1.300,00

 

 

Utakmice (za članove SSOR)

1.500,00

 

 

Rekreacija – 1 sat, 6 st.

2.700,00

 

 

1 žeton (15 min.)

200,00

 

 

Utakmice (ostali korisnici) – 6 st.

2.500,00

3.

MALE  SALE

Trening za klubove (članove SSOR) – 1 sat

700,00

 

 

Ostali korisnici - 1 sat

1.200,00

4.

TERETANA

Trening (za članove SSOR) – 1 sat do 12 vežbača

1.600,00

 

 

Dame, mesečno

1.200,00

 

 

Muškarci, mesečno

1.500,00

 

 

Pojedinačno, 1 sat

  200,00

5.

PLAVA SALA

Trening klubova (za članove SSOR)-1 sat

700,00

 

 

Ostali korisnici – 1 sat

1.200,00

6.

STONI TENIS

Rekreacija

150,00