FaceBook  Twitter  

Zakup reklamnog prostora u velikoj sali
Odaberite najbolje mesto za Vas!

Hiljade korisnika, mnogobrojne sportske i javne manifestacije, povoljne cene, naša izrada.
Telefon za informacije +381 22 478 298, marketing SC

Velika dvorana zadovoljava međunarodne kriterijume za dvoranske sportove u raznim sportskim disciplinama, kao i za organizaciju estradnih priredbi. Maksimalni kapacitet je 2.500 gledalaca.