Установа Спортски центар изнајмљује билборде на објекту УСЦ , Вељка Дугошевић 100.

Билборди су димензије 4м х 3 м. Постоји могућност изнајмљивања оба, као и појединачно.

За све информације можете се јавити на број  063 433 905, или лично у службеним просторијама УСЦ.