Установа Спортски центар изнајмљује локал у објекту УСЦ, Вељка Дугошевић 100 површине 15 м2 на дужи временски период. За све информације можете се јавити на број 063 433 905 или лично у службеним просторијама УСЦ.